BOOKING ONLINE
Érkezés dátuma
Elutazás dátuma
Vendégek száma 2 Felnőttek - 0 Gyermekek
Szobák/Ap száma
Szoba/Ap 1
Felnőttek száma
Gyerekek száma
Szoba/Ap 2
Felnőttek száma
Gyerekek száma
Szoba/Ap 3
Felnőttek száma
Gyerekek száma
Szoba/Ap 4
Felnőttek száma
Gyerekek száma

Általános Feltételek

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A BÉRLEMÉNYRŐL

1. AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A BÉRLEMÉNYRŐL A KÖVETKEZŐKKEL EGÉSZÜL KI:
- “ utazásszervező”: társaság, vagyis a SUPERADRIA;
- “utazási iroda”: amely a foglalást végrehajtja, és igénybe veszi azokat a szolgáltatásokat, illetve bérleményeket, melyeket a SUPERADRIA ajánl;
- “megrendelés” az, amit az utas végrehajt az utazási irodán keresztül, és mellyel igénybe vesz egy bérleményt vagy szállodai szobát, egy általa meghatározott időpontban;
- a “szerződés felajánlása” értesítés az Idegenforgalmi Iroda részéről, a megrendelés átvételekor, az utazási irodának a szabad apartman vagy a hotel szoba felől, mely összefoglalja a teljes ajánlatot;
- a “visszaigazolás” értesítés az utazási iroda felé, az Idegenforgalmi iroda részéről az előleg felszólításáról és a szerződés kidolgozásáról;
- a “bérbeadás” az a szerződés, mely szerződteti az Idegenforgalmi irodát és az utazási irodát;
- az “általános feltételek a bérleményről” a feltételek és a normák melyek szabályozzák a bérleményt;

2. MEGRENDELÉS ÉS SZERZŐDÉS KIDOLGOZÁSA
A szerződés akkor lép érvénybe, amikor a visszaigazolást az utazási iroda megkapja az Idegenforgalmi Iroda részéről Lásd 4. pont. A részvételi jegy felmutatása az utas részéről a bérleménynek vagy a szállodai szoba kulcsának átvételekor szükséges.

3. BIZTOSÍTÁS
A SUPERADRIA biztosított a csőd ellen. Biztosítási száma: 014192.32.000018, kelt 2012-ben a “Cattolica” Biztosítónál (Via Giorgio Ambrosoni, 1. - 30026 Portogruaro (VE), tel. +39 0421 275955), max. 2.000.000 euro. A törvény értelmében az esetleges fizetésképtelensége esetén, a már befizetett összeg visszatérítésre kerül.

4. ELŐLEG ÉS HÁTRALÉK BEFIZETÉSE
A szerződés tartalmazza az előlegről szóló összeget és az ajánlat feltételeit. Minden esetben előlegként a bérleti díj 30% -át kell az Idegenforgalmi vállalat részére megfizetni, banki átutalással

UNICREDIT - San Michele Al Tagliamento / Bibione;

IBAN: IT 26 Z 02008 36291 000104187777;

SWIFT: UNCRITM1UN2

Az előleg befizetése a szerződés napjától számított 15 napon belül kell, hogy megtörténjen. Az Idegenforgalmi irodának jogában áll visszautasítani az előleget, ha az a lakás lefoglalásának dátumától számítva 15 napon belül nem kerül befizetésre.
A hátralékról szóló összeget 21 nappal az utazás megkezdése előtt kell megfizetni, ezt követően megküldjük a részvételi jegyet melyet a megjelölt irodánál kell felmutatni a kulcsátvételéhez.
Amennyiben a hátralék befizetése nem történik meg, úgy mind az utazásszervezö, mind az utazási iroda elállhat a szerződéstől.

5. LEMONDÁS ÉS VISSZALÉPÉS
A bérlet megkezdődése előtt Ön az utazástól bármilyen okból, akár előre nem látható okokból kifolyólag is, bármikor visszaléphet, melyet. Az Ön érdekében a bizonyíthatósági okokból mindig írásban kell megtennie. A lemondásért kötbér kerül felszámításra, függetlenül a befizetett előleg összegétől, melynek számítási alapja, hogy a lemondás hány nappal az utazás megkezdése előtt történt (a napok számítása nem tartalmazza a visszalépés napját, melyet legkésőbb az utazás előtti munkanapon írásban kell közölni):

A lemondási díjak az alábbiak:
- a foglalás visszaigazolásától, a lefoglalt időszak előtti 22. napig nincs lemondási költség,
- 21-15 nap között a bérleti díj 30%-a,
- 14-9 nap között a bérleti díj 60%-a,
- 8-5 nap között a bérleti díj 80%-a,
- 4-1 nap között, vagy NO SHOW esetén a bérleti díj 100%-a.

A 21. napot megelőző lemondás esetén az utazásszervező a befizetett összeget voucher formájában téríti vissza, mely a folyó évben, vagy az azt követő évben felhasználható.

Nincs visszatérítés ezen határidő lejárta után és / vagy a korai távozás esetén.

Megjegyzés: a fent említett összegeket azoknak is ki kell fizetni, akik nem tudnak az utazáson részt venni a szükséges személyes dokumentumok hiányában vagy annak szabálytalansága miatt.

Csoportos foglalások esetén a lemondási kötbér a visszaigazoláskor, időről időre külön megállapodás tárgyát képezi.

6. A BÉRLET MÓDOSÍTÁSA
A szerződés megkötése után az Ön kívánságára az úti célt, illetve a szállás helyét, amennyiben ez nem okoz változást az utazás időpontjában és időtartamában módunkban áll megváltoztatni, amiért plusz költséget számolunk fel, minimum EUR 26,00 / foglalás. Módosítások, amelyek az utazás időpontját megváltoztatják, csak úgy lehetségesek, ha Ön a lefoglalt utazástól az 5. pontban felsoroltak alapján visszalép és egyidejűleg egy új utazásra jelentkezik. Ez természetesen nem vonatkozik olyan módosításokra, amelyek nem okoznak nagy anyagi ráfordítást.

7. AZ IDEGENFORGALMI IRODA FELELŐSSÉGE
A SUPERADRIA a jó kereskedő kötelességeinek keretein belül felel a
a.) lelkiismeretes előkészítő munkáért
b.) szolgáltatói gondos kiválasztásáért és felügyeletéért
c.) a szolgáltatások leírásának valódiságáért
d.) a megállapodásokban meghatározott szolgáltatások gondos teljesítéséért.
Ez természetesen nem terjed ki a víz- és áramszolgáltatás, a lift, a klímaberendezés, az úszómedence stb. esetleges szüneteire és üzemzavaraira. Igyekszünk gondosan utánajárni olyan információknak is, amelyek nem közvetlenül a bérleményre vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy ezek nem harmadik személytől, illetve harmadik intézménytől származnak, nem vállalunk értük felelősséget. Az Idegenforgalmi iroda semmiféle felelősséget nem vállal az esetleges szálláson történt balesetekért, tárgyak elromlásáért, eltöréséért, lopásért, késésért és bármilyen kényelmetlenségért általában. Az Idegenforgalmi Iroda segítséget nyújt minden probléma megoldásához, előre kiköti, hogy esetleges kártérítés követelése esetén a kár mértékéről rögtön a helyszínen kell megegyezni.

8. KIVÉTELES SZABÁLYOK / VIS MAJOR
Az Idegenforgalmi Iroda fenntartja magának a jogot arra az esetre, hogyha a lefoglalt lakás előre látható okok miatt nem tudja kiadni, azt egy másik hasonló egyenértékű lakással helyettesítheti. Az iroda figyelembe veszi az utas egy bizonyos lakásra vonatkozó külön kérését (szám, emelet, irány), de ennek biztosítását nem tudja garantálni. A lakások katalógusban szereplő berendezésének összetétele kivételes esetekben változhat.Tájékoztatjuk a kedves vendégeket, hogy az Idegenforgalmi Iroda által felhatalmazott személyzet az esetleges belső javítások vagy karbantartások elvégzése céljából a vendégek távollétében is bemehet a szállásra. Az idegenforgalomban bármikor előfordulhatnak rendkívüli események, amelyek ellen nem tudunk védekezni. Amennyiben közvetítői területünkön sztrájk vagy közvetítői nehézségek lépnek fel, jogunkban áll a megrendelést kártérítés nélkül visszamondani. Amennyiben más rajtunk kívül álló okok akadályoznának bennünket a szolgáltatás teljesítésében, jogunkban áll az Ön foglalását más lakásba, más szállodába áthelyezni vagy szükség esetén a megrendelést kártérítés nélkül visszamondani. Ez esetben Ön visszakapja a befizetett összeget, de lemond további kártérítési igényéről.
a)Bármiféle panaszt az utas köteles haladéktalanul bejelenteni az utazásszervező felé, aki a lehető leghamarabb megpróbál alternatív megoldást találni.
b) Panaszlevél benyújtására az utazásszervező, illetve az utazási iroda felé legkésőbb 10 napon belül van lehetőség az utazás befejezése után

9. ELFOGADÁS
A szerződés kötelezettségei ugyanúgy érvényesek a jelentkezőre, mint az általa megjelölt résztvevőkre, amennyiben az ő nevükben jár el. Feltételes megrendelések, illetve szóbeli kiegészítések csak abban az esetben érvényesek, ha ezeket a SUPERADRIA írásban visszaigazolta. A szerződés aláírásával az utas elfogadja a fentiekben összefoglalt feltételeket. A nyomdai és számolási tévedések alapján bekerült hibák javításának jogát a SUPERADRIA fenntartja magának.

10. EGYÉB TUDNIVALÓK
Rövid időn belüli megrendelések esetén telefon, telex és táviratköltségeket a számlán külön feltüntetjük. Az útlevél-, vám- és deviza előírások betartásáért maga az utazó felelős, miként az utazással kapcsolatos minden dokumentum magával viteléért is. Minden a fenti tudnivalók figyelmén kívül hagyásából származó költség az utazót terheli.

A SUPERADRIA feltételei egyértelműek, kérjük vegye ezeket figyelembe.
Technikai szervezése: Superadria; biztosítási száma: 014192.32.000018, kelt 2012-ben a “Cattolica” Biztosítónál (Via Giorgio Ambrosoni, 1. - 30026 Portogruaro (VE), tel. +39 0421 275955), max. 2.000.000 euro.
Lic.421169/06 Venice Province Directive UE 30/314 & D.L.111 n° 17.03.1995

SUPERADRIA SRL Corso del Sole, 102.

30028 BIBIONE (VE) Tel. 0039.0431.430143 - Fax 0039.0431.446364
Zöldszám: 06 800 170 74
e-mail: superadria.hu@etgroup.info
www.superadria.com