Miejscowość
       Lignano > Miejscowość

Lignano Sabbiadoro jest idealnym miejscem na Wasze niezapomniane wakacje.
PoΠo˝one mi´dzy Wenecjà i Triestem, na uroczym póΠwyspie Lignano Sabbiadoro, otoczonym przez bΠ´kitne i czyste wody Adriatyku. To wΠaÊnie z uwagi na wyjàtkowo czyste morze Lignano ju˝ kilkakrotnie zostaΠo wyró˝nione "Niebieskà Flagà Europy". Znajdziemy tu równie˝ przepi´knà pla˝´ z drobnym, zΠocistym piaskiem i mnóstwo zieleni.


Golf Club Lignano

http://www.etgroup.info/imgcms/img/444981522724banner-golfInn.jpg

Golf składa się z 18 otworków i obejmuje 50 ha. Teren urozmaicony jest jeziorami, zagłębieniami oraz znaczną ilością “pułapek”.
Całość została zaprojektowana  przez architekta Marco Croze. Club wzbogacony jest w pitching i putting-green sferę oraz kryty dachem obszar składający sie z 9 stanowisk.
Wszystkim klientom, którzy korzystają z naszych struktur polożonych w Lignano i Bibione będzie uwzględniany następujacy specjalny cennik
-Green Fee 18 buche 52,50 Euro


Golf kluby w umowie
Caorle – Golf Club Prà Delle Torri
Lido di Jesolo – Golf Club Jesolo
Udine – Golf Club Udine
Grado – Golf Grado
Zerman di Mogliano Veneto – Golf Club Villa Condulmer

Free time
Dzisiejsze Lignano to nowoczesny kurort z doskonaΠà bazà noclegowà i zapleczem turystycznym. Wszystko jest tutaj w idealnej harmonii z naturalnym Êrodowiskiem. Wymarzone miejsce, aby wypoczàç, zrelaksowaç si´, ale te˝ i za˝yç troch´ ruchu. Okolica jest tak pi´kna, ˝e nie sposób oprzeç si´ spacerom. Miasto proponuje równie˝ inne formy aktywnego wypoczynku, takie jak: tenis, golf, jazda konna, ˝eglarstwo. Rozrywki dostarczà z pewnoÊcià: Aquasplash - wodny park rozrywki, Gulliverlandia Aquarium - park z grami dydaktycznymi i tematycznymi, ogród zoologiczny - gdzie zobaczyç mo˝emy ponad 1500 zwierzàt, Park Junior - plac zabaw na wolnym powietrzu, I Gommosi - oferujàcy gry
i rozrywk´ dla dzieci, Strabilia Luna Park - zapewniajàcy tysiàce atrakcji, a zarazem oaza ornitofauny WWF (Âwiatowego Funduszu na Rzecz Przyrody). Sà tutaj równie˝ liczne skwery, zakΠad termalny, porty jachtowe i wspaniaΠe sklepy.

Your children's holiday will be very amusing. They can choose among several opportunities: "I GOMMOSI" (games in the pine-wood), "PARCO JUNIOR" (an amusement park with small fountains and lakes), "STRABILIA" and "ADRIATICO" (two fun-fairs where also the adults feel like children).
      

PARCO ZOO PUNTA VERDE
You can find here 1500 animals belonging to 250 different species and coming from all over the world. This park is a sort of Noah's ark where both adults and children can experience the call of the wild.

GULLIVERLANDIA
Within this park you can move from the dinosaur-land to the Mayan-pyramids, from a volcano to a submarine tunnel where you can see sharks and morays.

AQUASPLASH
60 thousand square metres of amusing water-game: this is the other beach where the summer unchains oneself between thousand aquatic attractions.

<< BACK