BOOKING ONLINE
datum příjezdu
datum odjezdu
počet hostů 2 dospělí - 0 děti
počet pokojů/apartmány
pokoj/apartmány 1
počet dospělých
počet dětí
pokoj/apartmány 2
počet dospělých
počet dětí
pokoj/apartmány 3
počet dospělých
počet dětí
pokoj/apartmány 4
počet dospělých
počet dětí

Plavba lodí do Benátek

Odjezd z Bibione od restaurace „Ai Casoni“ v 8.00. Odjezd z Benátek v 16.00 hodin
Trvání plavby přibližně 2,40 hodiny
Cena lístku zahrnuje: zpáteční cestu s motorovou lodí, pojištění na palubě a doprovod po dobu plavby a možnost prohlídky města s průvodcem.

Týdenní odjezd naplánovaný na čtvrtek a pátek. Rezervace nutná.

Pro více informací a rezervace kontaktujte recepci našich agentur a hotelů.

Cena:
- Pouze doprava pro dospělé: € 60,00  | děti 4-14 € 40,00  | děti 0-3 € 5,00
- Doprava plus průvodce: dospělí: € 65,00 | děti: 4-14 € 45,00 | děti: 0-3 € 5,00