BOOKING ONLINE
datum příjezdu
datum odjezdu
počet hostů 2 dospělí - 0 děti
počet pokojů/apartmány
pokoj/apartmány 1
počet dospělých
počet dětí
pokoj/apartmány 2
počet dospělých
počet dětí
pokoj/apartmány 3
počet dospělých
počet dětí
pokoj/apartmány 4
počet dospělých
počet dětí

Exkurze do Terstu mezi Krasem a mořem

Komentovaná prohlídka za poznáním Terstu, středoevropského města par excellence a Triestinského krasu prostřednictvím jeho chutí, vůní a krajiny.
Ráno odjezd GT autobusem z Bibione / Lignano s průvodcem na palubě. Předpokládaný návrat asi v 19.00 hodin.

Týdenní odjezd naplánovaný na pátek a sobotu.

Rezervace nutná

Pro více informací a rezervace kontaktujte recepci našich agentur a hotelů.

Cena: dospělí: 39,50 Euro | děti: 6-11 € 18,00 | děti: 0-5 zdarma